Mastik-S1113 finns i bredd 100mm och 60 mm

Glasfiberarmerat tätningsmaterial för fjärrvärmeskarvar, bredd 100mm,60mm.

Tillverkare: Covalence

Mastik-S1113 finns i bredd 100mm och 60 mm
Offert
Artnr: 1000016
Klicka för att skriva ut sidan.

Mastik-S1113 finns i bredd 100mm och 60 mm

Med mastik avses i det här sammanhanget normalt bitumen preparerat asfaltmastik. Asfaltmastik är en typ av asfalt, som definitionsmässigt är en blandning av mineralämnen och bitumen. Bitumen, i sin tur, är en benämning på högmolekylär halvfast till fast smältbar bearbetningsprodukt från petroleum.