Skarvmaterial - design kriterium

När man designar en skarvprodukt, värmekrympbar eller annan, är det nödvändigt att ta hänsyn till både montage- och driftsfaserna.

Olyckligtvis är det så att de egenskaper som är mest gynnsamma för att göra montaget enkelt, oftast står i motsatt ställning till de egenskaper som är mest gynnsamma då det gäller att maximera driftsprestandan. Således blir en kompromiss många gånger nödvändig. En stor fördel med värmekrympbara produkter är att de troligtvis omfattar de mest mångfaldiga systemvariationer och således minimeras kompromissnivån.

Sammandraget ställs följande förväntningar på det ideala praktiska värmekrympbara skarvsystemet:

Vid installationen:

 • Systemet skall vara sådant att det kan installeras av montörer som måste arbeta i mycket varierande temperatur- och väderförhållanden.
 • Systemet skall vara relativt okänsligt för orenheter på rörytan.
 • Vidhäftningsmaterialet skall vara sådant att det inte kräver omåttlig värme för att mjukna, flyta ut, fästa och försegla ytprofilerna och ojämnheter.
 • Det värmekrympbara ytskiktet skall klara av att motstå högt koncentrerad värmebelastning från brännaren, utan att det fattar eld, får brännhål, gasar, smälter, spricker eller förstörs på annat vis.
 • Systemet skall ge montören en uppfattning om var och och hur mycket värme som absorberats. Det faktum att förbandet krympt är sällan tillräckligt.
 • Förbandet skall i alla avseenden anpassa sig till formen och profilen på skarven.
I drift:
 • Det måste ha utmärkt motstånd mot rörelser i sidled och får ej glida av.
 • Det måste motstå komprimerat marktryck mot röret utan att polyetenen glider eller att vidhäftningsmaterialet pressas ut.
 • Det måste motstå att stenar och andra relativt vassa saker tränger in.
 • Polyolefinskiktet skall bibehålla tillräcklig elasticitet för att möjliggöra justering av lokala förändringar i vidhäftningsmaterialets tjocklek, förorsakade av markpåfrestningar.
 • Det måste ha mycket låga fuktabsorberings- och fuktgenomträngningsvärden, och måste också förebygga att fukt förflyttar sig sidledes innanför vidhäftningsmaterialet.
 • Det måste motstå kemiska påfrestningar från omgivningen.
 • Det måste motstå värme och/eller strålning.
Raychem har sedan början av 60-talet forskat och utvecklat värmekrympbara produkter för pipelines och fjärrvärme. Man kan idag erbjuda ett brett sortiment av skarvmaterial av olika slag, vad beträffar både applikation och prestandanivå. Samtliga naturligtvis framtagna med ovan nämnda kriterium i centrum. Och sedan 1993 i enlighet med ISO9001.

Skrivet av: Bengt Bohwalli , 20 aug 2009