Sandlådetest EN489:2003

Vårt produktsortiment för fjärrvärmeprodukter utgörs av skarvmaterial framtagna för markförlagda förisolerade rörsystem.

Raychem har genom åren alltid levt upp till marknadens gällande krav på tester. Således har produkter regelmässigt testats på såväl Studsvik/Nyköping/Sverige, som på Jysk Teknologiska Institut/Århus/Danmark, LLY/Lappeenranta/Finland, Reyntjens Labo/Leuvens Univsersitet/Belgien och FFI/Hannover/Tyskland. Allt efter de för tidpunkten gällande teorierna och önskemålen från fjärrvärmemarknaden. De äldsta testrapporterna vi sparat i våra arkiv är från mitten av 80-talet.

Genom mångåriga forskningsinsatser av systemtillverkare, materialleverantörer, användare, universitet och forskningsinstitutioner har branschen genom CEN-gruppen enats om en standard för funktionskrav på färdiga skarvar för denna typ av rör, EN489, i vilket man simulerar de påfrestningar skarven utsätts för under den förväntade livslängden. EN489 omfattar såväl den stålsvetsade skarvningen av mediarören, som skum och mantelrörsskarv.

Den förra versionen gällde sedan 1994 och benämns EN489:1994.

EN489:1994 punkt 5.1.2. ger inga precisa besked om % sandfuktighet, utan anger bara att naturlig, lufttorr sand av rumstemperatur skall användas. I praktiken innebär det att sanden innehåller ca 8% fukt.

Under början av 2000-talet pågick en omarbetning och den nya versionen stipulerar en sandfuktighet om max 0,5%. Normen benämndes EN489pr (pr = proposal) då den var ute på remiss hos de olika CEN-medlemmarna och den spikade normen benämns EN489:2003.

RayJoint och DualSeal-III har testats enligt den nya normen och uppfyller kraven. Titta under respektive produkt så finner Du testcertifikaten.

Skrivet av: Bengt Bohwalli , 19 aug 2009