Sandlådetest EN489:1994

Vårt produktsortiment för fjärrvärmeprodukter utgörs av skarvmaterial framtagna för markförlagda förisolerade rörsystem.

Raychem har genom åren alltid levt upp till marknadens gällande krav på tester. Således har produkter regelmässigt testats på såväl Studsvik/Nyköping/Sverige, som på Jysk Teknologiska Institut/Århus/Danmark, LLY/Lappeenranta/Finland, Reyntjens Labo/Leuvens Univsersitet/Belgien och FFI/Hannover/Tyskland. Allt efter de för tidpunkten gällande teorierna och önskemålen från fjärrvärmemarknaden. De äldsta testrapporterna vi sparat i våra arkiv är från mitten av 80-talet.

Genom mångåriga forskningsinsatser av systemtillverkare, materialleverantörer, användare, universitet och forskningsinstitutioner har branschen genom CEN-gruppen enats om en standard för funktionskrav på färdiga skarvar för denna typ av rör, EN489, i vilket man simulerar de påfrestningar skarven utsätts för under den förväntade livslängden. EN489 omfattar såväl den stålsvetsade skarvningen av mediarören, som skum och mantelrörsskarv.

Den senaste versionen gäller sedan oktober 1994 och benämns EN489:1994.

EN489:1994 punkt 5.1.2. ger inga precisa besked om % sandfuktighet, utan anger bara att naturlig, lufttorr sand av rumstemperatur skall användas. I praktiken innebär det att sanden innehåller ca 8% fukt. Sedan några år pågår en omarbetning av EN489 och det är troligt att kommande versioner kommer att stipulera en sandfuktighet om 0,5-1,5%.

EN489:1994 punkt 5.1.4. "prov i sandlåda" anger parametrarna som skall användas vid provningen i sandlåda.

EN489:1994 punkt 5.1.5. "provning angående vatteninträngning" anger parametrarna för påföljande provning avseende vatteninträngning (30C/30kPa/24tim).

Kraven enligt EN489 är uppfyllda då skarven klarar 100 cykler i sandlådan med 1994 års parametrar.

Många av våra produkter har testats under mycket strängare förutsättningar än de parametrar som satts upp i EN489:1994.


Provning av skarvar hos FFI Hannover enligt EN489:
 
Skarvtyp Dimension Rapport Datum Anmärkningar
 
RAYJOINT med WEPS DN80/160 mm 2 st
DN150/250 mm 1 st
494E4366
(489 1098 A15)
1998-10-30 Strängare förutsättningar än EN489:1994.
  5.1.4 1000 cykler
1,5%+-0,5%fukt
  5.1.5 50C/50kPa/500 tim
RAYJOINT med WEPS DN600/800 mm 406_4275 1996-02-08 EN489:1994
  5.1.4 100 cykler
RAYJOINT med WEPS DN200/315 mm 381_4261 1995-08-09 EN489:1994
  5.1.4 300 cykler
DUALSEAL -III med WEPS DN80/160 mm 2 st
DN150/250 mm 1 st
531E4404
(489 0899 A18)
1999-08-23 Strängare förutsättningar än EN489:1994.
  5.1.4 1000 cykler
  5.1.5 40C/40kPa
DUALSEAL -II DN80/160 mm 341/4225 1994-07-11 EN489 (maj-94 revision) 5.1.4 och 5.1.5 samma förutsättningar som EN489:1994.
IPPS/106 med WEPS DN80/160 mm 2 st
DN150/250 mm 1 st
559_4443
(489 0900 20)
2000-09-21 Strängare förutsättningar än EN489:1994.
  5.1.4 1000 cykler
  5.1.5 50C/50kPa
TPSM med FOPS DN50/160 mm 300/4189 1992-10-01 EN489 (revision 1, 1991) samma förutsättningar som EN489:1994 5.1.4 och 5.1.5.

Skrivet av: Bengt Bohwalli , 19 aug 2009