Miljö - Hälsa - Säkerhet

Nytillkomna kriterium som kommer att betonas allt mer i framtiden, men som redan idag beaktas, är:

  • Miljöaspekter.
  • Hälsoaspekter.
  • Säkerhtsaspekter.
I maj 1997 upprättades en 9-punkters deklaration "Corporate Environmental, Health and Safety Policy Statement" med följande rubrik:

Covalences målsättning är att bli identifierade världen över både för högkvalitativa produkter och för ansvarsfullt miljö-, hälso- och säkerhetsengagemang vid såväl produktutveckling som tillverkning och distribution.

Covalence arbetar på samtliga världens kontinenter och har som generell policy att följa alla lagar och föreskrifter på de olika marknader där man är verksam. Detta innebär att en mängd dokumentation tas fram för att uppfylla kraven i olika länder.

Inom EU finns ett direktiv; Nr 91/155/EEG of the Commission of European Communities, som innebär att varor skall deklareras på ett speciellt sätt, och såväl hälso- som miljöaspekter omfattas. För samtliga våra produkter har vi därför ett s.k. "Varuinformationsblad", som uppfyller såväl EU-direktivet som den svenska Kemikalieinspektionens föreskrifter.

Vi på PermaTek hjälper gärna till att hitta rätt produkt och få fram den tekniska dokumentation Ni kan behöva.

Vårt skarvmaterial levereras sedan många år i miljövänlig återvinningsbara wellpappkartonger. PermaTek är sedan starten 1994 anslutet till REPA-registret, till vilka vi erlägger avgifter för de förpackningar vi belastar den svenska marknaden/miljön med. Dessa avgifter används till materialåtervinningsåtgärder. Vi lämnar också årligen rapporter till Kemikalieinspektionens produktregister.

Skrivet av: Bengt Bohwalli , 19 aug 2009