Licensiering av montörer

Kompetensutveckling är ett annat ord i tiden och Svensk Fjärrvärme AB verkar aktivt för att höja statusen på skarvmontaget genom utbildning av såväl montörer som kontrollanter.

Enligt kulvertskadestatistiken framgår att det varje år rapporteras ca 600 skador på direktapplicerade plaströrskulvertar, till en reparationskostnad av ca 12 MSEK. Det framgår också att mer än 80% av skadorna beror på montagefel, som hade kunnat förebyggas med ett montage utfört enligt riktiga förutsättningar.

PermaTek stödjer Svensk Fjärrvärme AB:s ambitioner att auktorisera företag och licensiera montörer. Vi konstaterar med glädje att också flertalet verk redan utbildat sina kontrollanter.

ÅF-SIFU anordnar kurser i mantelrörsskarvning för montörer och kontrollanter och vill Ni veta mer råder vi Er att kontakta dem eller Svenska Fjärrvärmeföreningen.

Skrivet av: Bengt Bohwalli , 20 aug 2009