Berry Plastics/Permatek/ krympmaterial

Sedan en tid har Raychem Corporation nya ägare, BerryPlastics BVBA, men företagsfilosofin är och förblir densamma:

Att erbjuda unika material

 • Yttre ryggmaterial av tvärbunden* högdensitets PEH**.
 • Vidhäftningsmaterial, mastik eller hotmelt, som är specialkomponerad för respektive applikation.
 • Kombinationen yttre ryggmaterial/vidhäftningsmaterial garanterar kvaliteten på hela skarvsystemet.
Att uppfylla marknadens kvalitetskrav

 • Produkter för markförlagda isolerade fjärrvärmerör: uppfyller EN489.
 • Produkter för coatade stålrör: uppfyller DIN30672/EN12068.
Att framledes utveckla produkter som motsvarar marknadens förväntningar, exempelvis utökad installationsvänlighet och inbyggda hjälpmedel för montörerna. Idag har vi t.ex:

 • PEH-ryggen har en prägling, som försvinner då tillräcklig värme uppnåtts (krympmattor och -slang).
 • Grön värmekänslig färg över hotmeltzoner, som försvinner då tillräcklig värme uppnåtts (DualSeal, FOPS).
 • Ocoatad zon mellan mastik och hotmelt på muffsidan så att inte krymbandet glider vid montage (DualSeal, RJS). En indikering på krympmattans utsida visar vilken sida som skall läggas på muff- respektive mantelrörssidan.
*Tvärbunden PEH

 • Krymper vid 125-130ºC.
 • Kan ej smälta eller brinna, men förkolnar långsamt om den utsätts för 350-400ºC under lång tid.
 • Förutsägbart beteende vid upphettning.
 • Mycket hög mekanisk styrka.
 • Förhöjd isolationsförmåga.
 • "Elastiskt minne".
Ej tvärbunden PEH

 • Krymper vid 90ºC.
 • Börjar mjukna och deformeras vid 80-90ºC och smälter inom intervallet 125-130ºC.
 • Ej förutsägbart beteende vid upphettning.
 • Lägre mekanisk styrka.
**Fördelar med PEH (högdensitets PE), jämfört med PEL (lågdensitets PE).

När densiteten/förnätningen ökar så förbättras:

 • Krympkraften.
 • Styvheten.
 • Hårdheten.
 • Draghållfastheten.
 • Motstånd mot repor och skav.
 • Värmemotståndet.
 • Kemikaliemotståndet.
 • Ytglansen.
 • Barriäregenskaperna.
Ett krympmaterial av PEL (lågdensitets PE) kan till viss del kompensera den glesa densiteten genom ökning av tjockleken på godset.

Skrivet av: Bengt Bohwalli , 19 aug 2009