Licensiering av montörer

Kompetensutveckling är ett annat ord i tiden och Svensk Fjärrvärme AB verkar aktivt för att höja statusen på skarvmontaget genom utbildning av såväl montörer som kontrollanter.

Skrivet av: Bengt Bohwalli, 29 maj 2010

Miljö - Hälsa - Säkerhet

Vi på PermaTek hjälper gärna till att hitta rätt produkt och få fram den tekniska dokumentation Ni kan behöva. Vårt skarvmaterial levereras sedan många år i miljövänlig återvinningsbara wellpappkartonger.

Skrivet av: Bengt Bohwalli, 10 okt 2009

Sandlådetest EN489:1994

Genom mångåriga forskningsinsatser av systemtillverkare, materialleverantörer, användare, universitet och forskningsinstitutioner har branschen genom CEN-gruppen enats om en standard för funktionskrav på färdiga skarvar för denna typ av rör.

Skrivet av: Bengt Bohwalli, 10 okt 2009

Berry Plastics/Permatek/ krympmaterial

Ett krympmaterial av PEL (lågdensitets PE) kan till viss del kompensera den glesa densiteten genom ökning av tjockleken på godset.

Skrivet av: Bengt Bohwalli, 21 sep 2009

Sandlådetest EN489:2003

Genom mångåriga forskningsinsatser av systemtillverkare, materialleverantörer, användare, universitet och forskningsinstitutioner har branschen genom CEN-gruppen enats om en standard för funktionskrav på färdiga skarvar för denna typ av rör, EN489, i vilket man simulerar de påfrestningar skarven utsätts för under den förväntade livslängden.

Skrivet av: Bengt Bohwalli, 24 aug 2009

Mastik - Hotmelt

DualSeal-III har en kombination av hotmelt i kanterna, som fäster utmärkt mot muffens och rörets PE-yta, samt mastik i mitten, som fyller upp ojämnheter och tar upp markrörelser. Det är ett omvikningsbart förband och lämpar sig bäst för nyinstallation av fjärrvärmekulvert.

Skrivet av: Bengt Bohwalli, 24 aug 2009

Skarvmaterial - design kriterium

När man designar en skarvprodukt, värmekrympbar eller annan, är det nödvändigt att ta hänsyn till både montage- och driftsfaserna. Olyckligtvis är det så att de egenskaper som är mest gynnsamma för att göra montaget enkelt, oftast står i motsatt ställning till de egenskaper som är mest gynnsamma då det gäller att maximera driftsprestandan.

Skrivet av: Bengt Bohwalli, 24 aug 2009

Kategorier